عایق رطوبتی نانو چیست؟
همانطور که در مقالات قبل اشاره کردیم، رطوبت خصوصا در مناطق شرجی و مرطوب و در برخی صنایع می‌تواند موجب خسارت‌های زیادی شود.

تاریخ انتشار : 1399/4/17 نمایش : 111 نظرات : 0

تفاوت عایق سنتی و رطوبتی نانو
به طور سنتی بیشتر مردم از قیر و گونی برای عایق کردن ساختمان خود برای محافظت از رطوبت استفاده می کنند. قیر و گونی عایقی جامد است که پیش از نصب نیاز به تمیزکاری پشت بام، اندازه گرفتن فضا، تبدیل کردن به مایع...

تاریخ انتشار : 1399/4/17 نمایش : 166 نظرات : 0

عایق نانو چیست؟
عایق نانو، یکی از عایق هایی است که می توان آن را به راحتی مانند رنگ، روی سطوح مختلف مانند سطوح فلزی و غیرفلزی کشید و از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.

تاریخ انتشار : 1399/4/17 نمایش : 81 نظرات : 0